PL | EN
 

Fascynują mnie napięcia tworzące się na styku tego, co wewnętrzne i zewnętrzne, prywatne i publiczne, szlachetne i pospolite, smaczne i obrzydliwe. Eksploruję obszary graniczne, w których ścierają się przeciwieństwa. Wykorzystuję ich transgresywny potencjał. Interesuje mnie także to, co jest spychane na społeczny i kulturowy margines.

Stosuję różne media, m. in. ceramikę, rzeźbę, instalację, wideo, performans. Zakres mojej działalności jest rozległy, a poszczególne dyscypliny przenikają się.

Od kilkunastu lat towarzyszy mi ceramika. Traktuję ją jako medium do tworzenia rzeźb, instalacji, obiektów parafunkcjonalnych oraz przedmiotów codziennego użytku w duchu new craft. Związana z wielowiekowymi tradycjami, zajmuje ważne miejsce w kulturze i dziejach cywilizacji. Poddawana rozmaitym procesom, odsłania różne swe oblicza i wartości symboliczne. Glina ma właściwości terapeutyczne, służy wskrzeszaniu umiejętności manualnych, dlatego chętnie wykorzystuję ją do pracy warsztatowej z dziećmi i dorosłymi.

Często podróżuję. Po to, by zmieniać perspektywę, by mieć więcej pytań niż odpowiedzi. Jako uczestniczka sympozjów, festiwali, rezydencji, realizuję projekty, które są mocno osadzone w zastanym kontekście a jednocześnie mają wymiar uniwersalny.

Nie lubię mówić publicznie o sferze prywatnej, ale czasem bardzo tego potrzebuję. Wtedy mówię milcząc. Potem czuję ulgę i już nigdy do tego nie wracam. Pozostawiam ślady, które pasują do historii innych ludzi.

Poczucie równowagi daje mi społeczna użyteczność. Przejawiam ją w pracy akademickiej, działaniach aktywizujących, projektach artystyczno-społecznych. Sprawiam, że głos innych staje się słyszalny. Wierzę w siłę zmian w mikroskali, które prowadzą do zmian globalnych, choć wymagają konsekwencji i czasu.

W pracy dydaktycznej uwrażliwiam studentów na świadome i odpowiedzialne kształtowanie materialnego świata. Angażuję ich także w eksperymentalne projekty interdyscyplinarne, wykraczające poza akademickie ramy.

Moje zainteresowania oraz działania mają charakter wielowymiarowy. Kiedy się gubię, wykopuję rękami dziurę w ziemi i sięgam do korzeni.