PL | EN

#jb

2018, instalacja, witraż
Przegląd Sztuki Survival 16 „Kapitał” – pałac Waldenberg-Pachalych, Wrocław

„Jebać biedę” to zwrot funkcjonujący w mowie potocznej i w internecie, rozpropagowany w formie hashtaga #jb. Wyraża ordynarną pogardę dla biedy i podziw dla tego, co drogie i luksusowe. Zwrot ten jest często ironicznie używany przez osoby pretendujące do wyższego statusu, który jednak znajduje się poza ich zasięgiem. Skrót „jb” równie dobrze mógłby oznaczać „jebać bogactwo”. Takie zjawisko (pretendowania do niższego statusu) znane jest m. in. pod postacią „poor chic” (estetyka ubóstwa) lub „poor turism”. W obu przypadkach mamy do czynienia z pragnieniem bycia kimś innym niż się jest. Projekt zrealizowany w formie witrażu wtapia się w istniejącą architekturę i stylistykę budynku. Wirtualny komunikat został zmaterializowany za pomocą technik rzemieślniczych utożsamianych z wysoką i ponadczasową wartością materialną (m. in. ze względu na unikatowość), stojącą w kontraście do efemerycznej formy hashtaga (#), o sile której decyduje popularność i ilość powieleń.

TOP

Cisza

2017, obiekt, kamień, tkanina, elementy pasmanteryjne, drewno, papier, 12 x 10 x 35 cm

Instalacja nawiązuje do kolekcji minerałów Joanneum - Muzeum Historii Naturalnej w Graz, w pobliżu którego praca była prezentowana po raz pierwszy. W obliczu licznych protestów na świecie i ich rozmaitych przejawów, rodzi się pytanie o skuteczność, a także etykę form obywatelskiego (nie)zaangażowania. Mamy do czynienia z całym spektrum postaw – od rzucania kamieniami po wymowne milczenie. Czy aby na pewno jest ono złotem? „Choćbyśmy siedzieli cicho i bez słowa, jak kamienie, wówczas i tak działalibyśmy przez naszą bierność” Jean-Paul Sartre.

TOP

Punkt widokowy

2017, instalacja, kurtyna PCV z nadrukiem
Rezydencja – Centrala Art Gallery, Birmingham (Wielka Brytania)


movie

Na otwartej przestrzeni zainstalowana została charakterystyczna dla okolicznych zakładów przemysłowych kurtyna, w subtelny sposób przekłamująca wyodrębniony kadr. Praca odnosi się do jednego z największych obecnie zagrożeń społecznych – zjawiska „fake news’ów”. Żyjemy w świecie postprawdy, napędzanej coraz bardziej wyrafinowanymi manipulacjami obrazów, w świecie globalnego kryzysu zaufania.

TOP

Dobra widoczność

2017, projekt społeczny, instalacja
Rezydencja – Centrala Art Gallery, Birmingham (Wielka Brytania)

Projekt społeczny, przeprowadzony w dzielnicy West Bromwich w Birmingham, miał na celu aktywizację lokalnej społeczności, zachęcenie do partycypacji w życiu społecznym i kulturalnym oraz uświadomienie realnych możliwości zmiany najbliższego otoczenia. W trakcie kilkunastu sesji warsztatowych uczestnicy dzielili się skrywanymi dotąd aspiracjami i marzeniami o lepszym świecie – takim, jaki chcielibyśmy widzieć za oknem swego domu. Z powstałych w ten sposób szklanych kwater została zbudowana instalacja. Jest ona wielobarwnym filtrem nałożonym na szarą rzeczywistość.

TOP

Część zamiast całości

2016, ceramika, różne wymiary

TOP

Chcę Ci jeszcze powiedzieć, że…

2016, akcja, wideo, 16'39''
Współpraca: Marcin Wokan
Projekt Pociąg do sztuki" - Wrocław-Drezno


movie

Kto z nas choć raz w życiu nie odczuł żalu, bo nie przekazał ważnego komunikatu bliskiej osobie? Co sprawia, że tego nie robimy i skąd w nas pewność, że jeszcze nadarzy się ku temu okazja? Dlaczego odwlekamy te sytuacje w czasie? Podróż to doskonały moment na rachunek sumienia i zarazem dość bezpieczna dla tegoż sumienia okoliczność. Było, minęło - myślimy - zrobię to następnym razem. Czy deklaracje te mają odzwierciedlenie w czynach?
Projekt stwarzał rozmówcy szansę powrotu do osoby, z którą pożegnał się przed podróżą, a której nie przekazał ważnej treści. Warunkiem było podjęcie decyzji o zmianie planów i wysiadka na najbliższym przystanku.

TOP

Powidok

2016, wideo, 3'44'', loop
Wystawa „Widmo” - Galeria Sztuki Współczesnej BWA, Katowice 


wywiad [pdf]
movie

Wideo przedstawia aktualny stan miejsca, gdzie zlokalizowany był dawny budynek Muzeum Śląskiego, wzniesiony w latach 1936-39 w Katowicach według projektu Karola Schayera. Otwarcie obiektu dla zwiedzających udaremniła II wojna światowa. W 1940 roku na rozkaz władz hitlerowskich dokonano rozbiórki gmachu. W latach 50. wybudowano tam socrealistyczny biurowiec, istniejący do dziś. Oglądamy go przez filtr – firanę, na której widnieje wizerunek Muzeum Śląskiego.
Firana stanowi granicę pomiędzy światem prywatnym i publicznym. Proces powstawania projektu był przekraczaniem tych granic – przekraczaniem progu domów obcych ludzi (w celu znalezienia właściwego punktu widokowego) oraz granic własnych, aby krok ten uczynić.

TOP

Rękoczyny

2016, instalacja dźwiękowa (rękawice, papier ścierny, metalowy stojak, słuchawki), 21’03’’
Współpraca: Beata Kwiatkowska
Przegląd Sztuki Survival 14 „Warsztat pracy” - Fabryka Automatów Tokarskich, Wrocław


movie

Tytuł odnosi się zarówno do cenionej pracy ręcznej, rękodzieła, jak i czynów nacechowanych negatywnie. W obu przypadkach moc sprawczą mają ręce. W Fabryce Automatów Tokarskich każda para rąk jest istotna dla ostatecznego efektu w produkcji. Praca zapewnia zatrudnionym osobom godne życie, jednocześnie skutkuje uszczerbkiem na zdrowiu - niszczy dłonie do tego stopnia, że zacierają się linie papilarne.
W punkcie wydawania narzędzi odwiedzający mieli możliwość wypożyczenia elementów odzieży roboczej (słuchawek i rękawic), w której mogli poruszać się po terenie hali produkcyjnej. Dzięki oddziaływaniu na wiele zmysłów, w opustoszałej przestrzeni ich wyobraźnia rysowała kontury postaci z „rękami pełnymi roboty”. Słuchawki, zamiast wygłuszać, stały się źródłem dźwięku – odgłosów maszyn i wypowiedzi pracowników, dotyczących znaczenia ich rąk. Czas trwania słuchowiska odpowiadał długości przerwy w pracy. Rękawice zostały pozbawione funkcji ochronnej i poprzez umieszczony w ich wnętrzu papier ścierny, sprawiały ból, dyskomfort. Po ich zdjęciu na dłoniach pozostawał srebrny pył, który na długo utrzymywał w pamięci usłyszane historie pracowników fabryki, m. in. o rękach, na których widać rany, blizny, zwyrodnienia, rękach, które potrafią być czułe i delikatne, służą do komunikacji z siłą wyższą, zdradzają przyszłość, czasem „opadają”, innym razem „nie wiadomo, gdzie je włożyć”.

TOP

Hug

2015, akcja, instalacja (metalowa poręcz z porcelanowymi elementami), wideo, 8'29''
Program „Mosty” Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016


movie

Hug to wielowymiarowy projekt, którego tematem jest problem wykluczenia. Przyczynkiem do rozmów z napotkanymi przypadkowo osobami było otwarte pytanie: Czy i w jaki sposób dotyka Cię problem wykluczenia społecznego? W trakcie udzielania odpowiedzi każdy z pytanych miał możliwość odciśnięcia swojej dłoni w plastycznej porcelanie, która później została wypalona w piecu. Tak powstałe odciski nabrały trwałości i stały się poręczami na jednym z wrocławskich mostów. Przeprawa, z racji wąskiej konstrukcji, zmuszała przechodniów do chwycenia za barierkę – dokonania symbolicznego aktu uścisku i pojednania z wykluczonymi, których nagrane i odtwarzane wypowiedzi można było usłyszeć.

TOP

Purity

2015, instalacja, piaskowane płytki gresowe, 180 x 180 cm

Projekt stanowi niemal niezauważalną interwencję w przestrzeń galerii dopóty, dopóki przemieszczający się goście nie pozostawią na nim śladów swojej obecności. W wyniku użytkowania sterylnych, białych, lśniących płytek podłogowych fragmenty powierzchni tworzące napis ulegają zabrudzeniu, dzięki czemu staje się on widoczny. Brud, uważany za produkt uboczny życia codziennego, staje się niezbędnym elementem do zaistnienia dzieła. Jest ono świadectwem upływającego czasu, wraz z którym zyskuje nową wartość.

TOP