PL | EN
 

Karina Marusińska (ur. 1983) jest artystką interdyscyplinarną, dydaktykiem, animatorką społeczno-kulturalną. Prowadzi działalność organizatorską i popularyzatorską. 
Członkini kolektywu Food Think Tank www.foodthinktank.pl, grupy performerskiej Łuhuu! www.luhuu.pl i nieistniejącej już grupy projektowej Wzorowo.

Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu - Wzornictwo, Projektowanie Ceramiki (2003-2008). Odbyła studia w ramach programów stypendialnych na Uniwersytecie Pais Vasco w Bilbao, Hiszpania (2007), w Instytucie Ceramiki w Guebwiller, Francja (2008), studia podyplomowe Design Management prowadzone przez Instytut Wzornictwa Przemysłowego
i Kolegium Gospodarki Światowej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (2009-2010) oraz International Post-Graduate Course 'Kaolin' Art and Design in Contemporary Ceramics
w ENSA Limoges, Francja i Jingdezhen, Chiny (2013-2014). Pracuje na wrocławskiej ASP jako adiunkt w II Pracowni Projektowania Ceramiki Użytkowej (od 2010). Pracę doktorską w dziedzinie sztuk plastycznych w dyscyplinie sztuk projektowych obroniła z wyróżnieniem (2015).

Sięgam po różnorodne media m. in. ceramikę i szkło, rzeźbę, instalację, wideo, performans. Cenię rzemiosło. Poza materialnym efektem pracy, istotny jest dla mnie proces powstawania oraz interakcja z odbiorcą. W realizacjach site-specific poruszam się w określonych kontekstach sytuacyjnych, społecznych, kulturowych, historycznych, politycznych. Tworzę obiekty parafunkcjonalne oraz projektuję przedmioty codziennego użytku, które w sposób ironiczny komentują rzeczywistość. Kieruję się zasadami zrównoważonego rozwoju. Fascynują mnie aspekty związane z wnętrzem i zewnętrzem człowieka, cielesnością, relacjami międzyludzkimi, przenikaniem sfery prywatnej i publicznej. Eksploruję tematykę spychaną na społeczny i kulturowy margines – wykluczenie, tabu, błędy, niedoskonałości, brud, procesy destrukcji. Badam granice dobrego smaku.