PL | EN
 
Jestem artystką interdyscyplinarną. Interesuje mnie sztuka, która flirtuje z dizajnem, rzemiosłem, wchodzi w alianse z różnymi dziedzinami nauki, sferami życia. Sztuka, która włącza się w publiczną debatę i wtrąca się w sprawy świata. Pociąga mnie proces przenikania się wszystkich tych obszarów, ich chwilowe sojusze, konflikty, negocjacje.

Jestem autorką instalacji, obiektów, rzeźb, prac wideo, performansów, realizacji site-specific, działań artystyczno-społecznych. Korzystam z różnych narzędzi i technik. Często sięgam po ceramikę – medium rozpięte między sacrum a profanum.

Moja twórczość jest krytycznym wywinięciem na lewą stronę tradycyjnego postrzegania świata. Jest zaangażowanym byciem w nim.

Szukam różnic i kontrastów. Fascynują mnie napięcia na styku tego, co wewnętrzne i zewnętrzne, prywatne i publiczne, szlachetne i pospolite, smaczne i obrzydliwe, silne i słabe, niewinne i opresyjne. Szukam podobieństw wzmacniających wspólnotowość. Jestem wyczulona na pozornie odległe od siebie elementy i ich niedostrzegalne związki.

Interesują mnie zagadnienia spychane na społeczny i kulturowy margines, sfera tabu. Podejmuję tematykę relacji międzyludzkich, relacji człowieka ze światem materialnym i naturą. Komentuję aktualne zjawiska społeczne, polityczne i środowiskowe.

Kiedy się gubię, wykopuję rękami dziurę w ziemi i sięgam do korzeni.